TUB LED T8

Els tubs T8 de LED són una excel·lent alternativa als tubs fluorescents. Gràcies al seu sistema electrònic, poden substituir els tubs fluorescents amb balast electromagnètic sense cap mena de modificació en la instal·lació o connectar-se directament a la xarxa elèctrica. Redueixen el consum fins a un 50% i la seva durada és dues vegades superior a la de les làmpades fluorescents convencionals.

 

 

Fluorescent LED T8 de 10 wats, 26 mil·límetres de diàmetre   Fluorescent LED T8 de 20 wats, 26 mil·límetres de diàmetre   Fluorescent LED T8 de 23 wats, 26 mil·límetres de diàmetre  
Fluorescente LED instal·lado

 

www.laes.cat Cookies

 

 

 

tubs de LED T8

fluorescent LED t8

tubs les per susbtituir fluorescent

LAES S.L.