TUB LED T8

Els tubs T8 de LED són una excel·lent alternativa als tubs fluorescents. Gràcies al seu sistema electrònic, poden substituir els tubs fluorescents amb balast electromagnètic sense cap mena de modificació en la instal·lació o connectar-se directament a la xarxa elèctrica. Redueixen el consum fins a un 50% i la seva durada és dues vegades superior a la de les làmpades fluorescents convencionals.

 

 

     

 

www.laes.cat Cookies

 

 

 

tubs de LED T8

fluorescent LED t8

tubs les per susbtituir fluorescent

LAES S.L.