FOCUS DE SOSTRE

Els nostres focus de sostre són disponibles en diferents colors i formes.
Aquests focus poden ser fixes o oscil·lants i es poden utilitzar amb bombetes de tipus MR16 i reflectores.

 

 

Ull de bou empotrable circular fixe   Ull de bou empotrable circular orientable   Ull de bou empotrable cuadrat fixe   Ull de bou empotrable cuadrat orientable
               
               
               
               
Descarregar catàleg de productes de LAES S.L.                

 

LAES, Lámparas Especiales S.L.

www.laes.cat Cookies

 

Focus de sostre encastrables

Focus de sostre cuadrats

Focus de sostre circulars

LAES S.L.